Polityka odpowiedzialności społecznej

Świadomi naszej odpowiedzialności przed Pracownikami i Udziałowcami, jak też Klientami i Dostawcami z którymi współpracujemy oraz społecznościami wśród których jesteśmy obecni, zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań standardu Odpowiedzialności oraz ciągłego doskonalenia w jego zakresie. Odzwierciedleniem tego jest niniejsza Polityka Odpowiedzialności Społecznej, która wyznacza ramy naszych działań.

W każdym aspekcie naszej działalności kierujemy się zasadami odpowiedzialności społecznej:

Zarząd Connectors Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewniać warunki oraz środki niezbędne do utrzymania i doskonalenia zasad Odpowiedzialności Społecznej, a także wraz z całą załogą zobowiązuje się promować i stosować niniejszą Politykę z należytą starannością oraz dbać jej aktualność i dostępność dla zainteresowanych stron.