Qualitätsrichtlinien

Nadrzędnym celem działalności Connectors Sp. z o.o. jest stabilny wzrost Spółki na rynku wyrobów elektrotechnicznych, gwarantujący zapewnienie trwałych dochodów oraz satysfakcji właścicieli firmy. Analizujemy dalsze tendencje i rozwój społecznogospodarczy oraz aktywnie uczestniczymy w ich kształtowaniu

żymy do ciągłego doskonalenia, innowacyjności i oferowania rozwiązań dla naszych globalnych klientów. Naszym celem jest poszerzenie naszej pozycji rynkowej o najnowocześniejsze technologie. Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań klienta i postępowania zgodnie z filozofii ,, Quality Firstpoprzez działania zapobiegawcze. Zobowiązujemy się również do ochrony środowiska. Głównym środkiem do realizacji tego celu jest systematyczne spełnianie oczekiwań klientów co do jakości oferowanych im produktów i usług, ugruntowujące markę Connectors Poland jako solidnego, niezawodnego dostawcy wiodących producentów branży elektrotechnicznej 

Jako podstawa długoterminowego i trwałego sukcesu naszej organizacji, kładziemy nacisk na dalszy rozwój kwalifikacji i kompetencji naszych pracowników. Doceniamy duży nacisk na proaktywną i dedykowaną pracę zespołową. Promujemy środowisko pracy, które pozwala na uznanie, szczerość i otwartą komunikację w tym konstruktywną krytykęjak również odpowiedzialność we wszystkich naszych działaniach. Jesteśmy uczciwi, rzetelni i godni zaufania również w kontaktach z naszymi partnerami biznesowymi i władzami publicznymi

Nasi klienci widzą nas jako dostawcę motoryzacyjnego o wysokiej wyrafinowanych komponentach z wielką wiedzą i wiedzą technologiczną. Jesteśmy przyszłościowym partnerem rozwoju z podstawowymi kompetencjami w zakresie realizacji złącz elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego

Wysoki poziom wymagań w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie technicznej i funkcjonalnej jakości, jak również bezpieczeństwa i oczekiwań ochrony środowiska, zawsze koncentruje się na rozwoju i planowaniu procesów produkcji. Dzięki użyciu metody ciągłego doskonalenia, stałej regulacji celów firmy (KPI), a także ciągłej poprawy jakości, bezpieczeństwa i systemu zarządzania środowiskowego, jesteśmy zmuszani do nieustającej optymalizacji struktury organizacyjnej, a także organizacji procesów, w tym naszego zdrowia i bezpieczeństwa oraz efektywności środowiskowej

Jednocześnie systematycznie ograniczamy szkodliwy wpływ na środowisko i dążymy do skutecznego zapobiegania wypadkom przy pracy przy równoczesnym spełnianiu wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska. Wierzymy, że jakość i ochrona środowiska zaczynają się od kultury firmy. Kultura jakości i środowiska staje się widoczna dzięki naszym wewnętrznym relacjom z klientami i dostawcami. To już zaczyna się od wniosku klienta lub z rozwojem koncepcji rozwiązywania problemów u klienta

Konsekwentnie stosując metodę najlepszej praktyki, zapewniamy, że nasze procesy i wyroby są produkowane z największą wydajnością i skutecznością przy najniższych zagrożeniach produktowych i środowiskowych. Na tej podstawie będziemy wykorzystywać naszą wiedzę i doświadczenie w celu zapewnienia jakości, niezawodności, wydajności, czasów dostawy i trwałości naszych produktów

Przejmujemy naszą odpowiedzialność w przyszłości dla firmy, środowiska i naszych pracowników, a my będziemy przestrzegać wszystkich przepisów i norm prawnych. Kierownictwo firmy traktuje realizację polityki jako priorytet, aby zapewnić stały wzrost wartości firmy, maksymalizację zysku, rozwój długofalowej współpracy z partnerami rynkowymi, dlatego doskonalimy techniki zarządzania oraz procesy w Firmie zgodnie ze standardami IATF 16949:2016 opartej na ISO 9001:2015 oraz ISO 14001: 2015, potwierdzając ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem.