Projekty unijne

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, pt. „Wdrożenie innowacyjnej zautomatyzowanej technologii produkcji konektorów do szyb samochodowych”.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, pt. „Innowacyjna technologia produkcji konektorów antenowych z unikatowym składem spoiwa lutowniczego”.